Sport en bewegen verdient een centrale plek in gemeente Zuidplas
IMG 20230523 091022283 HDR

Laten we samen werken aan een actieve gemeente!

Heb jij een idee hoe je inwoners meer kunt laten bewegen en waar iedereen aan mee kan doen? Bij de sportclub of in de openbare ruimte zoals het park? Wij zijn benieuwd naar jouw idee! Laat het ons weten en wie weet ontvang jij een aanjaagbudget!

Op lokaal niveau hebben diverse organisaties gezamenlijk een nieuw sportakkoord opgesteld, waarin de nadruk ligt op gezondheid, sporten en bewegen. Dit nieuwe sportakkoord bouwt voort op het vorige en heeft tot doel om een brede betrokkenheid van sportaanbieders te bewerkstelligen. Want in welke vorm inwoners sporten en bewegen, maakt eigenlijk niet uit en daarom speelt dit sportakkoord daar nadrukkelijk op in.

Onze ambities

De gemeente Zuidplas richt zich in dit lokale Sportakkoord op drie hoofdambities en drie sub-ambities.
Let op: mocht je een aanvraag willen indienen, moet die in iedergeval aansluiten bij één van de zes ambities. 

Hoofdambities

Middel 13

Inclusie en diversiteit

Iedereen kan meedoen:

 • In Zuidplas kan iedereen sporten en bewegen en heeft de jeugd de toekomst

 • Het structureel beweegaanbod met maatwerk voor specifieke doelgroepen houden we in stand en ontwikkelen we door

 • We verbeteren de gezondheid, het welbevinden en de participatie van inwoners


Middel 8

Ruimte voor sport en bewegen

Versterken beweegvriendelijke omgeving:

 • We verbeteren en verduurzamen sportaccommodaties en vergroten de capaciteit
 • We maken de beweegmogelijkheden in de openbare ruimte beweegvriendelijker en inzichtelijk
Middel 9

Vitale sportaanbieders

Een gezonde basis met verenigingsondersteunin:

 • We versterken en verbreden de ondersteuning voor sport- en beweegaanbieders

 • We gaan voor structurele ontmoeting en versterken de samenwerking van gemeente, sport, onderwijs, zorg en welzijn

Sub-ambities

Middel 10

Sociaal veilige sport

Leuk en zorgeloos sporten:

 • We verbeteren het klimaat voor een positieve en veilige sport- en beweegomgeving.
Middel 12

Vaardig in bewegen

Een leven lang plezier met sport en bewegen:

 • We verminderen de beweegachterstand van kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar t.o.v. het landelijk gemiddelde.
 • We verbeteren de gezondheidssituatie van jeugdigen.


Middel 11

Maatschappelijke waarde van sport

Topsport als inspiratie, PR en entertainment

 • We zorgen voor maatschappelijke verbinding door gezamenlijke trots na prestaties
Middel 3

Wat komt er kijken bij een aanvraag?

Volg de 4 gemakkelijke stappen. 

Stap 1
Middel 3

Heb jij een mooi beweeg- of sportidee voor jouw buurt of jouw (sport) vereniging? Check vooraf of je voldoet aan de voorwaarden vermeld in het aanvraagformulier. 

Stap 2
Middel 4

Werk je plan uit en dien je aanvraag in. Heb je hulp nodig bij het aanvragen? Laat het ons weten door een mail te sturen naar info@sportakkoordgemeentezuidplas.nl 

Stap 3
Middel 5

Keurt de stuurgroep de aanvraag goed? Dan kun je aan de slag! 

Stap 4
Middel 7

Binnen 3 weken na afloop van de activiteit dient een verslag met foto's worden opgestuurd.

Aanvraag doen

Download het onderstaande aanvraagformulier, vul het in en upload het.
(Check vooraf of je voldoet aan de voorwaarden vermeld in het aanvraagformulier.)

Het Sportakkoord zoekt nieuwe stuurgroepleden!

Meer weten?

Onze partners

Logo stichtingzo rgb
Unknown
Thumb sportstichting zuidplas tekengebied 1