Skip to content

Het beste (sport) idee? Kom ermee

Heb jij een goed idee en wil je dit graag uitvoeren?

Gebruik de gelden die beschikbaar zijn vanuit het Sportakkoord om uw idee te verwezenlijken.

“Sport verdient een centrale plek in de gemeente Zuidplas”

Het Sportakkoord van de gemeente Zuidplas is tot stand gekomen door een geweldige samenwerking van sportverenigingen, welzijnsorganisaties, onderwijs, gemeente en ondernemers.
Het Sportakkoord Zuidplas bevat afspraken op het gebied van sport, bewegen en leefstijl.

Het Nationale Sportakkoord en de Sportvisie van Zuidplas vormen de basis voor dit akkoord. Landelijke uitgangspunten en de visie op sport vertalen wij in dit akkoord naar lokale afspraken. 

Download hier de brochure met uitgebreide informatie over het sportakkoord.

Ambities


De gemeente Zuidplas richt zich in dit lokale Sportakkoord op drie hoofdambities en drie sub-ambities.
Deze ambities passen goed bij onze nieuw ontwikkelde sportvisie.

De drie hoofdambities in Zuidplas zijn: 

Inclusief
sporten

Iedereen kan meedoen:
  1. In Zuidplas kan iedereen sporten en bewegen en heeft de jeugd de toekomst

  2. Het structureel beweegaanbod met maatwerk voor specifieke doelgroepen houden we in stand en ontwikkelen we door

  3. We verbeteren de gezondheid, het welbevinden en de participatie van inwoners

Duurzame
infrastructuur

Onze voorzieningen vernieuwd en benut:
  1. We verbeteren en verduurzamen sportaccommodaties en vergroten de capaciteit

  2. We maken de beweegmogelijkheden in de openbare ruimte beweegvriendelijker en inzichtelijk

Vitale sport- en
beweegaanbieders

Verenigingsondersteuning:
  1. We versterken en verbreden de ondersteuning voor sport- en beweegaanbieders

  2. We gaan voor structurele ontmoeting en versterken de samenwerking van gemeente, sport, onderwijs, zorg en welzijn

De drie sub-ambities in Zuidplas zijn: 

Positieve
sportcultuur

Leuk en zorgeloos sporten:

8. We verbeteren het klimaat voor een positieve en veilige sport- en beweegomgeving

Van jongs af aan vaardig in bewegen

Meer sportdeelname onder 0-10 jarige:

9. We verminderen de beweegachterstand van kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar t.o.v. het landelijk gemiddelde

10. We verbeteren de gezondheidssituatie van jeugdigen

Topsport die
inspireert

Topsportmogelijkheden en PR:

11. We zorgen voor maatschappelijke verbinding door gezamenlijke trots na prestaties

Hoe dien je een aanvraag in?

Stap 1

Heb jij een goed en vernieuwend idee dat aansluit bij de ambities van het Sportakkoord? Of wil je een bijdrage leveren om mensen weer aan het bewegen te krijgen na corona? Sluit je aan bij het Lokaal Sportakkoord

Schermafbeelding 2021-07-07 om 09.35.46
Stap 2
Werk je plan uit, en dien je aanvraag in. Heb je hulp nodig bij het aanvragen laat het ons weten.
Schermafbeelding 2021-07-07 om 09.35.59
Stap 3
Keurt de stuurgroep de aanvraag* goed? Dan kun je je aansluiten bij één van de projectgroepen van het Sportakkoord Gemeente Zuidplas.
Schermafbeelding 2021-07-07 om 09.36.14
Stap 4
Realiseer je idee en kom in actie!
Schermafbeelding 2021-07-07 om 09.36.45

Je idee indienen…

Heb jij een goed en vernieuwend idee voor een activiteit
gericht op doelgroepen met een achterstand in de sport- en beweegdeelname?

Vraag financiële ondersteuning aan vanuit het Sportakkoord Zuidplas
om deze doelen te realiseren.

*Voorwaarden voor het indienen van een initiatief

– Aanvragen worden in 4 periodes beoordeeld door de stuurgroep
  Januari t/m Maart = April beoordeeld
  April t/m Juni = Juli beoordeeld
  Juli t/m September = Oktober beoordeeld
  Oktober t/m December = Januari beoordeeld
– De aanvraag moet minimaal met 2 partners worden gedaan
– De aanvraag moet bijdragen aan de ambities van Lokaal Sportakkoord
– Plan van aanpak met begroting dient te worden toegevoegd in aanmeldformulier
– Drie weken na uitvoering ontvangen wij van u het evaluatieformulier,
het kostenoverzicht, (originele) aankoopbonnen en foto’s van de activiteit.

Stuurgroep leden Sportakkoord Zuidplas

Voorzitter Sportakkoord en v.v. Moerkapelle

Martien Zijderhand

Voorzitter Sportakkoord en v.v. Moerkapelle
Coördinator Sportakkoord

Debbie Schriemer

Coördinator Sportakkoord
Gemeente Zuidplas

Martin Korstanje

Gemeente Zuidplas
Directeur PWA school

Sandra Hunnego

Directeur PWA school
Stichting ZO!

Ed Lugthard

Stichting ZO!
Sportstichting Zuidplas

Mark Lensselink

Sportstichting Zuidplas
c.k.v. Nieuwerkerk

Alfred Huijzer

c.k.v. Nieuwerkerk
Assistent Sportakkoord

Miranda van de Stadt

Assistent Sportakkoord

De partners 

De partners van het sportakkoord zijn…
PWA
logo_zuidplas
ZVH
Logo_StichtingZO_FC
Home
Home
Sportstichting
Home
cropped-logo-kleiner
Home

Contact

Heeft u vragen over het sportakkoord of wilt u meer weten over de mogelijkheden die er zijn om een aanvraag te doen.

Neem dan contact op met Debbie Schriemer-van den Bos of Miranda van de Stadt, Coördinatoren van het Sportakkoord.

INFO

0180 31 32 55
info@sportakkoordgemeentezuidplas.nl
Home